ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ Φ/Β

Η χορτοκοπή των Φ/Β σταθμών διασφαλίζει την αδιάλειπτη και ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς και την αποφυγή πιθανής απώλειας παραγωγής και εσόδων για τον πελάτη.

Η χορτοκοπή των Φ/Β σταθμών μπορεί να αυξήσει την παραγόμενη ενέργεια της εγκατάστασης, ανάλογα με το επίπεδο βλάστησης, σε ποσοστό έως και 30%.
Η εταιρεία μας διαθέτει έναν υπερσύγχρονο ιδιόκτητο στόλο μηχανημάτων

χορτοκοπής υψηλής αποδοτικότητας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τηλεχειριζόμενα ερπυστριοφόρα οχήματα χορτοκοπής,τρακτέρ, τροχοφόρα χορτοκοπτικά, μπουρντουροψάλιδα και μεσινέζες.

Αύξηση παραγόμενης ενέργειας
έως και 30%

Γιατί Χορτοκοπή;

  • Αύξηση του βαθμού απόδοσης του Φ/Β σταθμού έως και 30%
  • Διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης, αποφυγή απώλειας παραγωγής καιαντιστοίχως εσόδων
  • Επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης του εξοπλισμού και επέκταση της διάρκειας ζωής της εγκατάστασης
  • Πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων
  • Ελαχιστοποίηση του χρόνου ενασχόλησης του πελάτη

Η Χορτοκοπή σε εικόνες