ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Φ/Β

Το τακτικό πλύσιμο των Φ/Β σταθμών αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς και να αποφευχθεί πιθανή απώλεια παραγωγής και εσόδων για τον πελάτη.

Οι Φ/Β σταθμοί αποτελούν εγκαταστάσεις που εκτίθενται διαρκώς σε καιρικές συνθήκες και φαινόμενα που επιβαρύνουν το επίπεδο καθαρότητας του εξοπλισμού. Το τακτικό πλύσιμο των Φ/Β πάνελ μπορεί να αυξήσει την παραγόμενη ενέργεια της εγκατάστασης σε ποσοστό έως και 10%.
Η εταιρεία μας διαθέτει έναν υπερσύγχρονο ιδιόκτητο στόλο μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής αποδοτικότητας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων

ερπυστριοφόρα οχήματα καθαρισμού και τηλεσκοπικά κοντάρια με περιστρεφόμενες βούρτσες.
Για τις ανάγκες του πλυσίματος χρησιμοποιείται απιονισμένο νερό συγκεκριμένης σκληρότητας, ενώ οι βούρτσες αποτελούνται από λεπτές και μαλακές ίνες, οι οποίες εξασφαλίζουν βέλτιστη καθαρότητα χωρίς την οποιαδήποτε φθορά στην κρυστάλλινη επιφάνεια του πάνελ.

Βέλτιστη καθαρότητα
χωρίς φθορά

Η εταιρεία μας διαθέτει έναν υπερσύγχρονο ιδιόκτητο στόλο μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής αποδοτικότητας για βέλτιστη καθαρότητα χωρίς την οποιαδήποτε φθορά στην κρυστάλλινη επιφάνεια του πάνελ.

Γιατί Πλύσιμο;

  • Αύξηση του βαθμού απόδοσης του Φ/Β σταθμού έως και 10%
  • Διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης, αποφυγή απώλειας παραγωγής καιαντιστοίχως εσόδων
  • Επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης του εξοπλισμού και επέκταση της διάρκειας ζωής της εγκατάστασης
  • Ελαχιστοποίηση του χρόνου ενασχόλησης του πελάτη

Ο καθαρισμός σε εικόνες