ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Με πάνω από 200ΜW συνδεδεμένα στο δίκτυο, η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. αποτελεί μια κατασκευαστική εταιρεία πρωτοπόρο στο κομμάτι του EPC (Engineering – Procurement – Construction). Με το 98% των εργασιών της κατασκευής να υλοποιείται από in-house προσωπικό και με ιδιόκτητο στόλο οχημάτων και κατάλληλο εξοπλισμό, η εταιρεία μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τον σχεδιασμό και την προμήθεια του εξοπλισμού έως την κατασκευή και την παράδοση του Φ/Β πάρκου με το κλειδί στο χέρι.

0 MW
Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς
0 MW
Στο πρώτο εξάμηνο του 2022
0 MW
Θα ολοκληρωθούν εντός του 2022
0 %
Μερίδιο αγοράς σε MW πάρκα

Γιατί με την ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ?

  • Ποιότητα στην κατασκευή
  • Εξειδίκευση και τεχνογνωσία
  • Τήρηση χρονοδιαγράμματος, άμεση παράδοση
  • Συνεργασία με τους πλέον αξιόπιστους προμηθευτές εξοπλισμού
  • Μεγιστοποίηση της απόδοσης της εγκατάστασης
  • Ελαχιστοποίηση του χρόνου ενασχόλησης του πελάτη

Η Κατασκευή σε εικόνες