ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Η Ολλανδική εταιρεία WES ανέθεσε στην ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. τις υπηρεσίες εμπορίας, εγκατάστασης και service των ανεμογεννητριών της. Η Ολλανδική εταιρεία WES είναι κατασκευάστρια εταιρεία μικρών ανεμογεννητριών με παγκόσμιες πωλήσεις.

Η ενεργοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης και λειτουργίας μικρών ανεμογεννητριών και η υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων εξαρτάται πλήρως από την έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 4 του ν 4203 / 2013 σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Οι επενδύσεις μικρών ανεμογεννητριών 60 KW παρέχουν:  

 1. Βιώσιμες επενδύσεις
 2. Οικονομική στήριξη ακριτικών, παραμεθόριων, και ορεινών περιοχών
 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδήματος κύρια σε ακριτικές και ορεινές περιοχές της υπαίθρου
 4. Ενεργειακή επάρκεια της χώρας
 5. Προστασία του περιβάλλοντος

Μια ανεμογεννήτρια  παράγει 60kW ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα αγροκτήματα και μικρές επιχειρήσεις. Κυρίως, όμως, η Α/Γ των 60kW έχει σχεδιαστεί για την σύνδεση της με το τοπικό δίκτυο και εμπορική εκμετάλλευση της παραγόμενης ενέργειας.

Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. όντας κοντά στις ανάγκες του κάθε επενδυτή σύμφωνα με τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς προτείνει την εγκατάσταση μικρών αιολικών πάρκων έως 60kw, μία επένδυση η οποία έχει σύντομο χρόνο απόσβεσης και έπειτα σταθερά υψηλή κερδοφορία.

Πλεονεκτήματα Επένδυσης στην Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα:

 • Περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό στην Ελλάδα, από τα καλύτερα στην Ευρώπη
 • Προτεραιότητα στην πώληση της παραγόμενης ενέργειας στο Διαχειριστή του Συστήματος
 • Ελκυστικές τιμές πώλησης της παραγόμενης ενέργειας ιδιαίτερα στις ανεμογεννήτριες των 60Kw
 • Συμβόλαιο πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας 20ετούς διάρκειας
 • Η πρώτη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι δωρεάν
 • Συνεισφέρει σημαντικά στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας

Μικρές Ανεμογεννήτριες: Η σημασία του αιολικού δυναμικού.

Το αιολικό δυναμικό στην περιοχή όπου θα εγκατασταθεί η μικρή ανεμογεννήτρια παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην απόδοση που θα έχει η επένδυσή μας.

Γι αυτό και είναι απαραίτητο, πριν προχωρήσουμε στο οποιοδήποτε βήμα, να υπάρχουν αρχειοθετημένες επίσημες μετρήσεις του αιολικού πεδίου σε βάθος ετών, και οι οποίες θα καθορίσουν το σημείο της επιλογής της γης.

Επιμέρους μετρήσεις με την εγκατάσταση ιστού θα μας δώσουν στοιχεία με τα οποία θα ορίσουμε το ύψος, όπου θα τοποθετηθεί η ανεμογεννήτρια.

Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι προκειμένου να είναι συμφέρουσα η επένδυσή μας απαιτείται ένα μέσο επίπεδο ανέμου της τάξης των 6m/s – 7,5 m/s. Για να επιτύχουμε βέλτιστη απόδοση η μέγιστη τιμή μέσου αιολικού δυναμικού να είναι περί τα 7m/s.

Η πληροφόρηση για το αιολικό δυναμικό της ευρύτερης περιοχής όπου θα εγκατασταθεί η ανεμογεννήτρια μπορεί να προέλθει κυρίως από:

 • Χάρτες Αιολικού δυναμικού  ΚΑΠΕ – ΡΑΕ – ΕΜΥ
 • Μετρήσεις αιολικού δυναμικού με ιστίο
 • Μακροσκοπικά μοντέλα μετεωρολογικών προβλέψεων
 • Ποιοι είναι όμως οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή παραγωγή;
 • Η γνώση του Αιολικού δυναμικού της περιοχής.
 • Η επιλογή της Ανεμογεννήτριας
 • Η ύπαρξη αξιόπιστης καμπύλης ισχύος του κατασκευαστή
 • Το ύψος του πύργου
 • Το απόλυτο υψόμετρο της θέσης εγκατάστασης και κατά συνέπεια η πυκνότητα του αέρα

WES 50 Wind Turbine