ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κάθε κατάστημα της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. αποτελεί συγχρόνως και μια τεχνική βάση που διαθέτει αποθήκη με εξοπλισμό, ανταλλακτικά, όργανα μέτρησης, ειδικό εξοπλισμό, ΜΑΠ και αναλώσιμα για την κατασκευή και την συντήρηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ και κτιρίων, πλήρως εξοπλισμένα οχήματα και μόνιμο τεχνικό προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο ώστε να  ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στην οποιαδήποτε πρόκληση. Τα σημεία του δικτύου καταστημάτων είναι στρατηγικά επιλεγμένα σε περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση φωτοβολταϊκών σταθμών, με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης σε περιπτώσεις βλάβης και συνεπώς την ελαχιστοποίηση της απώλειας παραγωγής και κέρδους για τους πελάτες.