ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Πιστοποίηση κατά OHSAS 18001/EΛΟΤ 1801 για την Σπυρόπουλος Νικ. Αλέξιος απο την TUV HELLAS|TUV NORD GROUP

Η εταιρεία κατασκευών κτιρίων και φωτοβολταικών Σπυρόπουλος Νικ. Αλέξιος ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση του συστήματος της για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία κατά OHSAS 18001/EΛΟΤ 1801.