ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση, μίσθωση, ολική ανακαίνιση κτιρίου ή τμήματος κτιρίου, καθώς και την ένταξή του στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ.

Η διάρκεια ισχύος του ΠΕΑ είναι στα 10 έτη χωρίς να απαιτείται ανανέωση, εξαιρουμένης της περίπτωσης ολικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν το πέρας της δεκαετίας.

Το ΠΕΑ εκδίδεται από πιστοποιημένο Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο σχετικό μητρώο του ΥΠΕΚΑ, και είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσής του, σε περίπτωση που θέλει να εκμισθώσει ή να πουλήσει το ακίνητο του.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: