Άρση Τροποποίησης Υπηρεσιών Τηλεμετρίας Λόγω Κορωνοϊού

Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει θέσει σε ισχύ ένα δυναμικό και ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων...

Continue Reading Άρση Τροποποίησης Υπηρεσιών Τηλεμετρίας Λόγω Κορωνοϊού

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Γνωστοποίηση πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα την αξιολόγηση και αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid-19.

Continue Reading Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ανακαινίσεις καταστημάτων της Coffee Island από την ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με την μακρόχρονη εμπειρία στο αντικείμενο της κατασκευής και ανακαίνισης κτηρίων έχει αναλάβει τις εργασίες ανακαίνισης των χώρων καφεκοπτείου και προσθήκης παρασκευαστηρίου τροφίμων σε 60 συνολικά καταστήματα του δικτύου της Coffee Island στην Ελλάδα.

Continue Reading Ανακαινίσεις καταστημάτων της Coffee Island από την ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ένα σύγχρονο Drone για την Ασφάλεια Πατρών

Ένα σύγχρονο Drone για τις ανάγκες της υπηρεσίας της, απέκτησε η Διεύθυνση Ασφάλειας Πάτρας. Η προσφορά έγινε στην υπηρεσία από τον Ροταριανό Όμιλο Πατρών και παραδόθηκε στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πάτρας, Ανδρέα Τσαπικούνη, κατά της διάρκεια της εκδήλωσης για την κοπή της πίτας του ομίλου. 

Continue Reading Ένα σύγχρονο Drone για την Ασφάλεια Πατρών

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Γνωστοποίηση πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα την αξιολόγηση και αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid-19.

Continue Reading Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ κατασκευή 40 MW στην Μακεδονία και ίδρυση νέου υποκαταστήματος στην Θεσσαλονίκη

Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή νέων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 40 MW στην Μακεδονία, από τα οποία έχει ολοκληρώσει τα 15 MW και στο επόμενο δίμηνο θα έχει ολοκληρώσει τα υπόλοιπα 25 MW. Εντός του έτους 2020 η εταιρεία έχει στόχο να υλοποιήσει επιπλέον 60 MW νέες κατασκευές φωτοβολταϊκών σταθμών ενώ παράλληλα έχει αναλάβει την ανάπτυξη (development) για έργα ύψους 300 MW.

Continue Reading ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ κατασκευή 40 MW στην Μακεδονία και ίδρυση νέου υποκαταστήματος στην Θεσσαλονίκη