Έκθεση IRENA: Μια νέα αγορά εργασίας με 11,5 εκατομμύρια "πράσινες" θέσεις παγκοσμίως δημιουργούν οι ΑΠΕ

Σημαντική άνθηση γνωρίζουν οι θέσεις εργασίας στην παγκόσμια βιομηχανία ανανεώσιμης ενέργειας με τα τελευταία διαθέσιμα…