Ο κορωνοϊός επηρεάζει αρνητικά αλλά δεν διακόπτει την επέκταση των ΑΠΕ στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα, όπως τονίζει ο ΙΕΑ σε νέα του έκθεση όπου επικαιροποιεί τις προβλέψεις του για το μέλλον.

Συγκεκριμένα, ο ΙΕΑ αναμένει ότι η πανδημία θα οδηγήσει τις νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ σε πτώση φέτος για πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια, όμως η ανάπτυξή τους προβλέπεται να συνεχιστεί από το 2021. Ο οργανισμός εκτιμά ότι η πτώση της νέας ισχύος φέτος θα αγγίξει το 13% σε ετήσια βάση, αλλά και πάλι θα υπάρξει μια άνοδος 6% στην εγκατεστημένη ισχύ τους.

Το 2021 εκτιμάται ότι θα σημειωθεί ισχυρή ανάκαμψη, καθώς θα υλοποιηθούν και έργα που καθυστέρησαν φέτος με αποτέλεσμα ένα ρυθμό ανάπτυξης αντίστοιχο με του 2019. Συνδυαστικά, η ανάπτυξη κατά τα έτη 2020 και 2021 αναμένεται να είναι 10% χαμηλότερη σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη του ΙΕΑ.

Για φέτος τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά θα αποτελέσουν το 86% της νέας ισχύος με πτώση 18% και 12% αντίστοιχα σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα, τονίζεται ότι η επίδραση της πανδημίας στις υπόλοιπες τεχνολογίες, όπως τα υπεράκτια αιολικά και η γεωθερμία, παραμένει περιορισμένη. Το ίδιο δεν ισχύει για τα βιοκαύσιμα, όπου η αγορά φέτος προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 13%.

Τέλος, ο ΙΕΑ παρατηρεί ότι η πανδημία εντείνει τις ανησυχίες που υπήρχαν σε ορισμένες αγορές σχετικά με τη χρηματοδότηση, το ρυθμιστικό πλαίσιο και τα δίκτυα. Παρόλα αυτά, εκτιμά ότι οι κυβερνήσεις έχουν την ευκαιρία να αντιστρέψουν την κατάσταση καθιστώντας τις πράσινες επενδύσεις κομμάτι των προγραμμάτων ανάκαμψης της οικονομίας.

energypress.gr