Άνοδο 5% σημείωσε από το 2020 στο 2021 η παραγωγή των ΑΠΕ. Εντούτοις, η αύξηση της ζήτησης μετά την πανδημία σήμανε ότι το μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή ενισχύθηκε μόλις κατά 0,1%, από το 37,4% στο 37,5% το 2021.

Τα αιολικά και τα υδροηλεκτρικά παρήγαγαν πάνω από τα δύο τρίτα της καθαρής παραγωγής (37% και 32% αντίστοιχα), σύμφωνα με την Eurostat. Το υπόλοιπο προήλθε από τα φωτοβολταϊκά (15%), τα στερεά βιοκαύσιμα (7%) και λοιπές ΑΠΕ (8%).

Γεωγραφικά πρώτες χώρες ήταν η Αυστρία και η Σουηδία, όπου τα τρία τέταρτα του ηλεκτρισμού προήλθαν από ΑΠΕ. Ακολούθησαν οι Δανία (62,6%), Πορτογαλία (58,4%) και Κροατία (53,5%).

(energyclub.gr)