Αισιόδοξη και συνάμα με ισχυρή δόση αβεβαιότητας και αμηχανίας θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς την άποψη της αγοράς ως προς την ετοιμότητα υποδοχής του target model και ως προς τον χρόνο υλοποίησης, όπως τοποθετήθηκαν σχετικά εκπρόσωποι της ενεργειακής αγοράς σε επιχειρηματικό και θεσμικό επίπεδο σε χθεσινό πάνελ του 5ου Συμποσίου της HAEE με την συμμετοχή των Γιάννη Γιαρέντη, Κωνσταντίνο Τομαρά, Βασίλη Σπηλιωτόπουλο, Παναγιώτη Παπασταματίου, Ηλία Ηλιάδη και Γιάννη Παναγή.

Συγκεκριμένα, κρίνεται θετικό το γεγονός ότι ξεκινάει το επόμενο διάστημα το νέο μοντέλο αγοράς, ωστόσο εκφράζονται, αν και όντας σχεδόν “στο παρα πέντε”, σημαντικές επιφυλάξεις ως προς την ετοιμότητα της αγοράς. Στα θετικά προσμετράται το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον της εποχής, ιδιαίτερα στον κλάδο των ΑΠΕ, γεγονός που διαμορφώνει ένα καλό momentum όπως αναφέρθηκε. Μάλιστα με υψηλό δείκτη ετοιμότητας αποτιμάται το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και η πρόοδος που συντελείται για την ολοκλήρωσή του, όμως παραμένει το πρόβλημα του «οδικού χάρτη» προς το νέο μοντέλο.

Η μη ετοιμότητα της ελληνικής αγοράς ενέργειας για να λειτουργήσει υπό το νέο καθεστώς εντοπίζεται κυρίως από την πλευρά του επενδυτή, όπου η υπαρκτή αβεβαιότητα και ανασφάλεια δεν επιτρέπει σχεδιασμένες κινήσεις σε βάθος χρόνου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αγκυλώσεις.

Για το λόγο αυτό, κοινή πεποίθηση όλων είναι ότι η (αναγκαία) μεταβατική περίοδος θα πρέπει να είναι σαφής ως προς το πλαίσιο και τα μέτρα που θα περιβάλλεται, πράγμα που θα επιτρέψει η θέληση για επενδύσεις, το σωστό momentum και η όλη προεργασία να μεταφραστούν σε απτά αποτελέσματα μιας πραγματικά απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας.

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα παρατήρηση αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης μελλοντικών προβλημάτων-στρεβλώσεων. Με δεδομένο ότι θα υπάρξουν στρεβλώσεις μέχρι το σημείο «ωρίμανσης» του target model σε όλα τα επίπεδα (θεσμικό, επιχειρηματικό, τεχνικό) είναι κρίσιμο να μην επιλυθούν με κάποιου άλλου είδους στρέβλωση, αλλά με εργαλεία και μεθόδους που δεν θα εκτροχιάζουν το «τραίνο» από τις σωστές «ράγες».

(energypress.gr)