Μείωση κατέγραψε παγκοσμίως το μέσο σταθμικό κόστος για τα νέα φωτοβολταϊκά, χερσαία αιολικά και υπεράκτια αιολικά το 2021, παρά την αύξηση των υλικών και του κόστους εξοπλισμών, σύμφωνα με την νέα έκθεση που δημοσίευσε η Διεθνής Υπηρεσία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Ειδικότερα, η έκθεση «Renewable Power Generation Costs in 2021», αναφέρει πως τα κόστη έπεσαν επειδή υπάρχει σημαντική υστέρηση στο να περάσουν στο συνολικό κόστος εγκατάστασης.

Το παγκόσμιο μέσο σταθμικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τα νέα χερσαία αιολικά που προστέθηκαν το 2021 μειώθηκε κατά 15%, από χρόνο σε χρόνο, στα 0.033 δολάρια ανά Κιλοβατώρα, ενώ, στα νέα μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά, το αντίστοιχο κόστος μειώθηκε κατά 13% από χρόνο σε χρόνο, στα 0.048 δολάρια ανά Κιλοβατώρα.

Στην κατηγορία των υπεράκτιων αιολικών καταγράφηκε μείωση 13%, στα 0.075 δολάρια/kWh.

Ο IRENA αναφέρει: «Την περίοδο 2010 με 2021 υπήρξε μια «σεισμικού» χαρακτήρα βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα των ΑΠΕ».

«Το παγκόσμιο μέσο σταθμικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (LCOE) των νέων σε λειτουργία μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκών μειώθηκε κατά 88% το διάστημα 2010 με 2021, ενώ, αντίστοιχα στα χερσαία αιολικά κατά 68%».

(energypress.gr)