Σημαντική επιβράδυνση παρατηρείται φέτος διεθνώς στη ζήτηση για ηλεκτρισμό, ως αποτέλεσμα της οικονομικής επιβράδυνσης και των ακριβών τιμών, όπως αναφέρει ο ΙΕΑ στη νέα του έκθεση για τον κλάδο.

Συγκεκριμένα, η ζήτηση φέτος προβλέπεται να αυξηθεί παγκοσμίως κατά 2,4% έναντι 6% πέρυσι με παράλληλη μικρή μείωση στις εκπομπές ρύπων κατά λιγότερο από 1%.

Ο οργανισμός σημειώνει ότι οι ΑΠΕ αναπτύσσονται σήμερα ταχύτερα από τη ζήτηση και αντικαθιστούν τα ορυκτά καύσιμα, ενώ η άνοδος της παραγωγής τους για φέτος εκτιμάται σε πάνω από 10%.

Κατά την περίοδο 2022-24 ο ΙΕΑ αναμένει ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ που σχεδόν θα συμβαδίσει με την άνοδο της ζήτησης για ηλεκτρισμό, καλύπτοντας το 90% αυτής.

Τέλος, τα ορυκτά καύσιμα προβλέπεται να παραμείνουν στάσιμα στα επόμενα τρία χρόνια, αν και παρατηρείται στροφή από το αέριο προς τον άνθρακα ως αποτέλεσμα της κρίσης και των υψηλών τιμών.

(energypress.gr)