Νέο ρεκόρ καθαρής ενέργειας κατέγραψε η Ελλάδα στις 9 Μαΐου με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) να καλύπτουν το 63% της συνολικής ζήτησης (65,9 GWh/104,1GWh).

Σύμφωνα με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) από την ενέργεια που καταναλώθηκε εκείνη την ημέρα, ο άνεμος «πρωταγωνίστησε» με 43%, ο ήλιος συνεισέφερε 17% και οι λοιπές ΑΠΕ (υδροηλεκτρικά, βιoαέριο-βιομάζα, ΣΗΘΥΑ) το υπολειπόμενο 3%.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η νέα ιστορική επίδοση της χώρας κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ της 14ης Σεπτεμβρίου 2020 κατά 12 μονάδες, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για την επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης και την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Σημειώνεται ότι ο ρόλος που ΑΔΜΗΕ στον μετασχηματισμό του ενεργειακού τοπίου είναι καταλυτικός καθώς μέσα από τα κρίσιμα έργα που υλοποιεί σε θάλασσα και στεριά, προετοιμάζει τη νέα γενιά υποδομών που «θωρακίζουν» τις πράσινες προοπτικές της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες.