Ο στόχος της Ε.Ε. για μια οικονομία μηδενικών εκπομπών ως το 2050 μπορεί να επιτευχθεί με ουδετεροποίηση του κόστους, σύμφωνα με νέα μελέτη της McKinsey, η οποία εστιάζει στις πρόσθετες επενδύσεις για νέες τεχνολογίες και πως μπορούν να αντισταθμιστούν από τα οφέλη ως αποτέλεσμα των μειωμένων εισαγωγών καυσίμων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι ετήσιες επενδύσεις σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς που χρήζουν απανθρακοποίησης φτάνουν ήδη τα 800 δις. ετησίως, ενώ με άλλα 180 δις. ευρώ επενδύσεων οι τομείς αυτοί θα φτάσουν τον κατάλληλο ρυθμό για να επιτευχθεί ο στόχος του 2050.

“Η ανάλυσή μας περιγράφει ένα βέλτιστο από την πλευρά του κόστους μονοπάτι για όλη την Ευρώπη. Τα βάρη και τα οφέλη επηρεάζουν όλες τις χώρες, τις περιοχές και τους κλάδους, αλλά όχι εξ ίσου”, ανέφερε σχετικά ο Χάουκε Ένγκελ, εταίρος της Mckinsey. Για παράδειγμα, η η οικονομική ανάπτυξη της Ισπανίας ξεπέρασε την αντίστοιχη της Γερμανίας από το 1990 και με τη σειρά της καθιστά τον ενδιάμεσο στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 55% πιο δύσκολο για αυτή τη χώρα.

Ο ενεργειακό τομέας είναι ο πρώτος που προβλέπεται να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα ως το 2050 στην Ε.Ε. μέσω της αυξημένης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και αιολικών. Καθώς η ζήτηση για ηλεκτρισμό αναμένεται να διπλασιαστεί μέσω και των σχεδίων για παραγωγή πράσινου υδρογόνου, οι ετήσιες εγκαταστάσεις στα φ/β προβλέπεται να αυξηθεί από τα 15 στα 44 γιγαβάτ μετά το 2030. Αντίστοιχα, τα αιολικά προβλέπεται να φτάσουν από τα 10 στα 24 γιγαβάτ.

Επόμενος τομέας στη σειρά είναι αυτός των μεταφορών που αναμένεται να επιτύχει την ουδετερότητα ως το 2045.

(energypress.gr)