Αν και περισσότερα έναντι του 2020 ωστόσο όχι αρκετά για την επίτευξη των στόχων για την Ενέργεια και το Κλίμα, είναι τα νέα αιολικά – χερσαία και υπεράκτια – που προστέθηκαν στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα το 2021, σύμφωνα με σχετική έκθεση της WindEurope.

Η νέα αιολική ισχύς για το 2021 έφτασε τα 17.4 GW, ήτοι 18% περισσότερη από το 2020. Από το σύνολο της νέας ισχύος, τα 11 GW αφορούν σε εγκαταστάσεις που έγιναν στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως προς την τεχνολογία, τα χερσαία αιολικά αντιπροσωπεύουν το 81% των νέων εγκαταστάσεων μέσα στο χρόνο, ήτοι 14 GW, και τα υπεράκτια αιολικά 3.4GW. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως σε ετήσια βάση τα αιολικά κάλυψαν το 15% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη των 27 και του Ηνωμένου Βασιλείου, παράγοντας συνολικά 437 TWh ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της WindEurope, το αιολικό δυναμικό της Γηραιάς Ηπείρου υπολογίζεται αθροιστικά σε 236 GW και επιμερίζεται σε 207 GW χερσαία αιολικά και 28 GW υπεράκτια αιολικά. Η Ευρώπη των 27 διαθέτει 189 GW εγκατεστημένα: 173 GW χερσαία και 16 GW offshore.

Σε σενάριό της με τίτλο «Realistic Expectations Scenario», η ευρωπαϊκή αιολική ένωση εκτιμά για την περίοδο 2022-2026 πως μπορούν να εγκατασταθούν 116 GW νέας αιολικής ισχύος, με κατά μέσο 23.1 GW κάθε χρόνο. Η Ευρώπη των 27 θα εγκαταστήσει τα 88 GW από αυτά και αναλόγως 17.6 GW ετησίως. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να εγκαταστήσει 32 GW προκειμένου να πετύχει τον στόχο για μερίδιο ΑΠΕ στο 40%.

«Leader» του κλάδου αναμένεται να συνεχίσει η Γερμανία, όπου και εκτιμάται πως θα «μετρήσει» 25.1 GW σε νέους αιολικούς σταθμούς μέσα στην επόμενη πενταετία. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά σε υπεράκτια αιολικά πάρκα, δηλαδή, 19.7 GW. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της WindEurope ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο με 15.2 GW εκ των οποίων τα 10.8 GW υπεράκτια αιολικά, η Γαλλία με 12.2 GW, η Ισπανία με 10.3 GW και η Σουηδία με 7.5 GW.

Τέλος, υπογραμμίζεται η ανάγκη να προχωρήσουν ταχύτερα οι νομοθετικές και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες για την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας και των χωροταξικών ζητημάτων που έχουν προκύψει για τα αιολικά πάρκα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, η πρόβλεψη για την επόμενη πενταετία περιορίζεται σε μόλις 89 GW νέας αιολικής ισχύος σε επίπεδο Ευρώπης, μέγεθος αναντίστοιχο των ευρωπαϊκών κλιματικών και ενεργειακών στόχων.

Δείτε ολόκληρο το report : WindEurope – European Stats – Final