Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με την μακρόχρονη εμπειρία στο αντικείμενο της κατασκευής και ανακαίνισης κτηρίων έχει αναλάβει τις εργασίες ανακαίνισης των χώρων καφεκοπτείου και προσθήκης παρασκευαστηρίου τροφίμων σε 60 συνολικά καταστήματα του δικτύου της Coffee Island στην Ελλάδα.

Οι παραπάνω εργασίες προϋποθέτουν πέραν από εξειδικευμένη τεχνογνωσία και άρτια οργάνωση, καθώς η τεχνική ομάδα έργου απαρτίζεται από μια πλειάδα ειδικοτήτων όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, μαραγκοί, πλακάδες, μηχανικοί.