ΒΡΑΒΕΙΑ

Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς που αναδεικνύουν καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες για την ενεργειακή διαχείριση, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία και τη διαχείριση εγκαταστάσεων. Έχει βραβευθεί για σημαντικά έργα που έχει υλοποιήσει επενδύοντας στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, στην ανταπόκριση στις προσδοκίες των πελατών και συνεργατών της και στο άριστα καταρτισμένο και διαρκώς εξελισσόμενο δυναμικό της. Οι βραβεύσεις αυτές αποτελούν για τη εταιρεία επιβεβαίωση της ανοδικής της πορείας και παράλληλα κίνητρο για συνεχή εξέλιξη και άριστες επιδόσεις ώστε να αποτελεί την πρώτη επιλογή στον τομέα της ενέργειας και της διαχείρισης εγκαταστάσεων.

Energy Mastering Awards 2022

Βραβείο SILVER για το έργο Κατασκευή φ/β πάρκου ισχύος 1MW, στα πλαίσια του σχεδίου GR-eco Islands – Χάλκη πράσινο νησί στην κατηγορία Renewable Energy Implementation.

Health & Safety Awards 2021

Βραβείο BRONZE στην κατηγορία Δράσεις πρόληψης Covid -19 για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Facilities Management Awards 2020

Βραβείο BRONZE στην κατηγορία Premises, Renewable Energy Sources για το έργο: Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 14 MW για την “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ”.

Environmental Awards 2020

Bραβείο SILVER στην κατηγορία Organization and Process Innovation, Climate Change για το έργο: Κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 12 MW για την “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ”.

Energy Mastering Awards 2019

Bραβείο SILVER στην κατηγορία Energy Efficiency Management/Renewable Energy implementation για την "Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Συστήματος Net Metering για τη ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Facilities Management Awards 2017

Διπλή η διάκριση: SILVER βραβείο στην κατηγορία OPERATION με θεματική ενότητα την Συντήρηση εγκαταστάσεων αλλά και το BRONZE βραβείο στην κατηγορία ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ με θεματική ενότητα Υποδομές μεταφορών.

Environmental Awards 2016

Διπλή διάκριση: SILVER βραβείο στην κατηγορία με θεματική ενότητα την κυκλική οικονομία αλλά και το BRONZE βραβείο στην κατηγορία της αειφόρας ανάπτυξης σε συνδυασμό με την μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων.